สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุุรี

วันจันทร์ที่  10  ตุลาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 10/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย น.ส.อรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม โดยมี นายบุญส่ง โชยรัมย์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอ กศจ.พิจารณา ในวันที่ 12 ตุลาคม  2565 ที่จะถึงนี้