สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรียกรายงานตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 4 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร