สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย /เปลี่ยนตำแหน่ง /รับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (13 พ.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง