สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยมีนายณัฐกุล รุณผาบ เป็นประธานการประชุม นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พิจารณาประเด็นแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป