สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ” โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ” โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีฯ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครั้งที่ ๗ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก จำนวน ๙๒ ทุน + ๑๓ ทุน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา