สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2565 โดยมี  นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ก่อนวาระการประชุม คณะกรรมการได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  โดยมีวาระที่สำคัญ คือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 มีผลบังคับใช้ ,การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย รอบที่ 7 จำนวน 14 อัตรา  , และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี