สัมนาออนไลน์ “DUGA Live Conference : Accelerating the Pace : The impact of Covid 19 on Digital Infastructure”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16

มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมฟังสัมนาออนไลน์ในงาน

“DUGA Live Conference : Accelerating the Pace : The impact of Covid 19 on Digital Infastructure”

ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar