สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกพ 66
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/03/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกพ-66.pdf