สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/11/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-2565.pdf