สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565