สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์งานประชุม TK Forum 2020 หัวข้อ “Finland Library and Education in the Age of Disruption” (27 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image270120063201(2).pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.22 MB