สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2563 (1 พ.ย. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image011119012024.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.04 MB