ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤติ นร. นศ. วันลอยกระทง

วันที่ 8 พ.ย. 65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ และภาคีเครือข่ายจากทุกสังกัด เครือข่ายประจำอำเภอ 20 อำเภอ ลงพื้นที่ปฎิบัติหน้าที่ตรวจ ติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เทศกาลลอยกระทง บริเวณสวนสาธารณะ และจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งในอำเภอเมือง และอำเภอต่างๆ พบนักเรียนที่ไม่มีคาบเรียนแล้ว ไปช่วยผู้ปกครองขายกระทง บางส่วนรอร่วมงานในช่วงค่ำ รวมทั้งมีครูนำนักเรียนจากโรงเรียนใกล้สวนสาธารณะ ไปทำกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยด้วย