ศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 13/2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 13/2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุม และนางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นกรรมการและเลขานุการ