ศึกษาธิการภาค 5 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน