ศึกษาธิการภาค 10 มอบรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นแก่ นายองอาจ ศรีปะโค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล นักวิชการศึกษาชำนาญการ เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565