ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบปะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี นำทีมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แสดงความยินดี ต้อนรับนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นางสาวสุนิตย์ ประหลาด ได้กล่าวขอบคุณ และกำชับให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา