ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน 28 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านด้วยกองทุนแม่ ของแผ่นดิน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม