ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง การคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง การคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ และประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!