ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 แผนกธรรมศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 แผนกธรรมศึกษา ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานการดำเนินงานต่อพระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!