ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมเตรียมพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในการรับงบประมาณสนับสนุน จากภาคีเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ ใน การสนับสนุน จัดกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1 เป็นเจ้าภาพหลักและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง