ศมร.ศรจ.น่าน ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น.นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายมงคล สายสูงผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ              ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่น (ศมร.ศธจ. น่าน) ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2665 ทั้งนี้ผลสืบเนื่องมาจากอาจมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลองรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และ อันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประ ทัด และโคมลอย รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้าย ต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีพล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจ ภูธจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง