ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา

และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงาน (ศปบ.จชต.) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

       ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) พื้นที่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย)

2. โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย)

3. บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย)