ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

      วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลงานวิจัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (พลเอก ปราการ ชลยุทธ) เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม กสพ. 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้