ศปบ.จชต.ประชุมหารือการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมหารือการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผอ.กองบริหารยุทศาสตร์การพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ชั้น 2