ศปบ.จชต. ประชุมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM พร้อมด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหารือการสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และแจ้งสิทธิการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามประกาศฯ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้