ศธภ.6 เปิดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำคณะข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกันปลูกพืชผลต่างๆ ณ บริเวณแหล่งเรียนรู้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6