ศธภ.6 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุม