ศธภ.6 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา (เอกชน) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวให้การต้อนรับ