ศธภ.6 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.45 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา (เอกชน) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโชคชัยกระบี่ ให้การต้อนรับ