ศธภ.6 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อ.เมือง จ.กระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา (เอกชน) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายไพโรจน์ ส่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ให้การต้อนรับ