ศธภ.6 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต โดยมี นายพีระ ป้อมสุข ผู้จัดการโรงเรียน นางอรัญญา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ให้การต้อนรับ