ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนาย สมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมทั้งบุคลากรให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.ชูสิน วรเดช ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น