ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดชศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนายนันทน์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมทั้งบุคลากรให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ