ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง      เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนายอดิสร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการ    จังหวัดตรัง พร้อมทั้งบุคลากรให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.ชูสิน วรเดช ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น