ศธภ.6 ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการซึ่งสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 รหัส 4A-338 ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ และการกู้ชีพ กู้ภัย รองรับการรักษาความมั่นคงชายแดนจังหวัดระนองให้แก่อาสารักษาดินแดนของจังหวัดระนองจำนวน 60 คน โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล จิตอาสา 904 รหัส 4A-236 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย มากล่าวเปิดโครงการฯ