ศธภ.6 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติหลักสูตร ทสปช.หลัก รุ่นที่ สป.1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติหลักสูตร ทสปช.หลัก รุ่นที่ สป.1/2565 โดยมี พันเอก สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง (ฝ่ายทหาร) รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติเขตจังหวัดระนอง เป็นประธานและผู้ดำเนินโครงการ บรรยายภายใต้หัวข้อ “ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง