ศธภ.6 ร่วมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด”โครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง  ร่วมบรรยายเกี่ยวกับ ”ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ โรงเรียนสตรีระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง