ศธภ.6 ร่วมอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดสด (Live) โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30–12.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 รหัส 4A-338 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดสด (Live) รร.จอส.พระราชทานกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย วัตถุประสงค์ผู้ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและออกมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยอบรมผ่านทาง VTC ระบบ ZOOM ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 (มุกหน้า) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต