ศธภ.6 ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หาแนวทางการช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน กรณีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 นางตวงเพชร์ คงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายชาตรี คงแป้น รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน กรณีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต