ศธภ.6 ร่วมสนับสนุนสิ่งของเป็นการกุศลให้กับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 1มีนาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำสิ่งของร่วมสนับสนุนเป็นการกุศลให้กับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปมอบให้แก่คนพิการทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต โดยนางลักษณา อิงศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ