ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.บ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

วันอังคารที่22กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ