ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จ.สตูล

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล