ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ สำนักงาน กศน.อำเภอตะกั่วป่า

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาวดวงกมล เอช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสรุขา หุตะจูฑะ (ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายจิรนันทน์ บุญเรือง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายเฉลิม จันทร์พงษ์(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ (เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย