ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง สังกัด สช. โดยมี นายจรินทร์ สุขลิ้ม ปสกช. จ.ตรัง  นางกรรณิการ์ ลั่นเต้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ