ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ความปลอดภัยสถานศึกษา” (MOE Safety Center) ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา สังกัด สช.สตูล

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ความปลอดภัยสถานศึกษา” (MOE Safety Center) ณ ร.ร.สายเพชรศึกษา สังกัด สช.สตูล โดยมี นางวรรณา บินอาสัน ​รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สตูล นางวรรณกร เพ็งเพชร ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ