ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล

วันอังคารที่22กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพฐ. โดยมี น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ