ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 42

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 อ.เมือง จ.สตูล สังกัด สพฐ. โดยมี นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ