ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา  09.00  น. นางสุปราณี  นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ สพป.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา สังกัด สพป.พังงา  โดยมี นายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการ สพป. พังงา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน