ศธภ.6 ร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และบุคลากร ศธภ.6 ร่วมพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2565 และฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรม TED talk นำเสนอความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต